Monika Engström - Juristassistent, Stockholm

”På WSA känner jag mig delaktig i det dagliga arbetet. Det är roligt och stimulerande med att ha eget ansvar och den variation som det är på arbetsuppgifter.”

AFFÄRSOMRÅDE

Kredit & obestånd

SPRÅK

Svenska, engelska och franska