Nicolina Hallerby - Advokat & Partner, Stockholm

”På WSA fokuserar vi på vad klienten vill uppnå. Juridiken är i grund och botten ett verktyg för att uppnå ett eftersökt resultat hos klienten i exempelvis deras affärsverksamhet. Genom detta tankesätt bidrar juridiken enbart med möjligheter, inte begränsningar.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & enterprise, Kredit & obestånd

KOMPETENSOMRÅDEN

Process- och skiljemannarätt, obeståndsrätt, kredit- och exekutionsrätt, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt

UTBILDNING

Jur.kand. Uppsala Universitet, 2013
International law, National University of Singapore 2011–2012

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Nicolina Hallerby på LinkedIn.