Sara Svärd - Biträdande jurist, Stockholm

WSA:s främsta styrka är att kunna kombinera kompetens med personlighet. Det finns ett värde i att lägga tid också på den personliga relationen. På så vis tror jag de bästa resultaten uppnås. Det handlar helt enkelt om att vara både och – professionell och personlig.

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & obestånd, Corporate & Enterprise, obeståndsrätt

KOMPETENSOMRÅDEN

Kredit- och exekutionsrätt, processrätt

UTBILDNING

Juristexamen, Uppsala Universitet, 2016

SPRÅK

Svenska och engelska