Sara Svärd - Biträdande jurist, Stockholm

WSA:s främsta styrka är att kunna kombinera kompetens med personlighet. Det finns ett värde i att lägga tid också på den personliga relationen. På så vis tror jag de bästa resultaten uppnås. Det handlar helt enkelt om att vara både och – professionell och personlig.

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & obestånd, Corporate & Enterprise, obeståndsrätt

KOMPETENSOMRÅDEN

Kredit- och exekutionsrätt, processrätt

UTBILDNING

Juristexamen, Uppsala Universitet, 2016

Tingsmeriterad 2016-2018, Gävle tingsrätt, och har jobbat på Kammarrätten i Stockholm 2018-2019.

SPRÅK

Svenska och engelska