Tove Sjövall - Advokat och delägare, Malmö

”WSA är en byrå med stort hjärta, medmänskligt perspektiv och hög moral. Mångfalt är ett ledord. WSAs främsta styrka är den lokala närvaron i Sverige med möjligheter till internationell närvaro genom våra nätverk.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Human Resources, Corporate & Enterprise

KOMPETENSOMRÅDEN

Arbetsrätt, Bolagsrätt, Kommersiell avtalsrätt, Internationell privat- och processrätt

UTBILDNING

Tingsnotarie Trollhättans tingsrätt, 1986 – 1989
Jur.kand. vid Lunds universitet, 1986
Handelsrätt vid Lunds universitet, 1986
EU – rätt vid Köpenhamns universitet, 1985
Sjörätt vid Oslo universitet, 1984

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Öresundadvokaterna
Rotary
BNI

SPRÅK

Svenska, engelska och franska

Här hittar du Tove Sjövall på LinkedIn