Ulf Blommé - Advokat & Partner, Stockholm

”Man blir stolt när man i en knepig juridisk eller affärsmässig situation lyckas åstadkomma något mycket mer än vad klienten förväntar sig.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Corporate & enterprise, kredit & obeståndsrätt och Human Resources

KOMPETENSOMRÅDEN

Arbetsrätt, bolagsrätt, fastighets- och hyresrätt, kommersiell avtalsrätt, kredit- och exekutionsrätt och obeståndsrätt

UTBILDNING

Jur.kand. Uppsala universitet, 1983

NÄTVERK OCH ÖVRIGA MERITER

Styrelseuppdrag i kapitalförvaltande bolag samt ideella stiftelser
Notarie Länsrätten i Mariestad, 1983–1987
Fiskal Kammarrätten i Sundsvall, 1986–1987
Bankjurist, SEB, 1987–1990
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, 1990–2016
Konkursförvaltare
Medlem i REKON, 2010

SPRÅK

Svenska och engelska