Ulrika Cornéer Sterner - Administrativ Samordnare, Borås, Göteborg

”Hos oss på WSA finns en stark känsla av att höra ihop och en tydlig strävan åt ett gemensamt mål – att leverera mesta möjliga affärsnytta för våra klienter. I en sådan atmosfär får vi de rätta förutsättningarna att utvecklas och hantera nya utmaningar.”

UTBILDNING

Diplomerad DIHM Marknadsekonom vid IHM Business School, 2010

SPRÅK

Svenska, engelska och tyska.

Här hittar du Ulrika Cornéer Sterner på LinkedIn