MKM Fastigheter AB i konkurs

MKM Fastigheter AB (Bolaget) försattes i konkurs den 20 november 2019 av Helsingborgs tingsrätt.

MKM Fastigheter AB i konkurs har bedrivit projektering av villor för privatpersoner samt försäljning av fastigheter i Bjuvs kommun, det så kallade nya Hedvallska projektet. Åtta villor har uppförts och sålts. Anbudsbegäran avser återstående fyra fastigheter/tomter.

Anbudsunderlag Bilagor