Northern Spirit Försäljning AB under rekonstruktion

Helsingborgs tingsrätt biföll den 27 januari 2020 Northern Spirit Försäljning AB:s egna ansökan om att inleda företagsrekonstruktion.

Uppgifter om borgenärer har utelämnats.

Ansökan om rekonstruktion

Rekonstruktionsplan