Ny lag för visselblåsning – Vi hjälper dig.

Den nya lagen för visselblåsning ställer ökade krav på din verksamhet. Bland annat ska rapporter om missförhållanden hanteras enligt en tydlig ordning, särskilda kanaler för rapportering ska upprättas och visselblåsarens identitet ska omfattas av sekretess. Dessutom inkluderas fler personer än tidigare och sammantaget innebär det nya kravet en stor förändring. Vi hjälper dig hantera den.

Smidig tjänst som möter kraven i visselblåsarlagen.

Vi har tillsammans med EQS Group AG – ett av de ledande informationsbolagen i Europa – skapat en tjänst som hanterar visselblåsningsfunktionen åt dig. För en fast kostnad per månad inrättar och bevakar vi din visselblåsningskanal och du kan lämna över hela ansvaret till oss. När en anmälan kommer in, utreder vi och lämnar ett åtgärdsförslag – också till ett fast pris.

Fördelar för din organisation.

  • Möter lagkraven för visselblåsning
  • Ni kommer snabbt igång
  • Ni sparar tid och resurser till er kärnverksamhet
  • Anonymt och säkert
  • Överensstämmer med såväl GDPR som EU-direktivet för visselblåsning

Varför behövs tjänsten?

Syftet med den nya lagen är att ytterligare skydda, människor som anmäler missförhållanden, mot repressalier. Genom att ställa krav på hur en anmälan ska hanteras, och framförallt att visselblåsaren förblir anonym, får anmälaren ett bättre skydd än tidigare. Det finns flera fall då visselblåsare blivit uppsagda eller omplacerade, vilket lagen ska förhindra. Dessutom ska visselblåsarfunktionen inkludera skydd mot repressalier riktade mot personer och företag kopplade till den som anmäler. Skyddet ska också gälla personer som hjälper till vid rapporteringen.

Vem omfattar kravet och när behöver funktionen vara på plats?

Det nya kravet införs vid olika tidpunkter beroende på typ av verksamhet och storlek. Offentliga verksamheter med 50 eller fler anställda samt privata verksamheter med 250 eller fler anställda är skyldiga att möta kravet från och med den 17 juli 2022. För privata verksamheter med 50 till 249 anställda gäller i stället den 17 december 2023.

Så fungerar vår tjänst.

Du får ett system för visselblåsning som anställda, kunder och leverantörer kan använda för att anonymt rapportera om missförhållanden. Det gör att du snabbt informeras om misstänkta missförhållanden, samtidigt som du stärker förtroendet hos anställda, kunder och andra intressenter.

Om någon misstänker missförhållanden, kan de göra en anmälan på en webbplats som är skräddarsydd åt ert företag. Anmälaren är och förblir anonym såvida hen inte väljer att träda fram. Tjänsten tillåter också kommunikation med en anonym anmälare. När anmälan kommit in, börjar vi utreda ärendet och lämnar sedan en skriftlig rapport med åtgärdsförslag till dig.

Kontakta oss så berättar vi mer!


Annastasios Martidis
Biträdande jurist
annastasios.martidis@wsa.se
073-700 12 08


Anna Asp
Biträdande jurist
anna.asp@wsa.se
073-561 49 24


Max Björkbom
Advokat
max.bjorkbom@wsa.se
070-554 96 76