Nyhetsbrev i arbetsrätt oktober 2019

Psst… Klicka dig vidare för att läsa Nyhetsbrevet i dess ursprungliga form här Nyhetsbrev_Oktober 2019

Nyheter inom arbetsrätten

I det här nyhetsbrevet sammanställer vi en del av vad som hänt inom arbetsrätten under året. Om det är något område du önskar mer information om – tveka inte att kontakta oss.

Vad händer egentligen efter januariöverenskommelsen?

Efter många turer fick Sverige till slut en regering och den så kallade januari överenskommelsen slöts. En del av  överenskommelsen innefattar en reform av den svenska arbetsmarknaden. Arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Tanken är att kostnaderna för uppsägningar ska minska, speciellt för mindre företag.
Arbetsgivaren ska få ett stärkt ansvar för arbetstagarens kompetensutveckling. Vidare ska lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. I april tillsatte regeringen en utredning som ska vara klar i maj nästa
år.

Regeringen har även lämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att sänka det lägsta tillåtna aktiekapitalet från
50 000 kr till 25 000 kr. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Begränsningar i strejkrätten

På arbetsplatser där det finns kollektivavtal har strejkrätten begränsats vid rättstvister från och med den 1 augusti 2019. Det innebär att arbetsgivare och arbetstagare inte längre får delta i en stridsåtgärd för att utöva påtryckning i en rättstvist. Arbetstagare får inte heller delta i stridsåtgärder som syftar till att få till ett kollektivavtal som tränger bort befintligt avtal.

Ni har väl inte missat

Att karensdagen vid sjukdom har ersatts av ett karensavdrag.

Att man från år 2020 kommer ha rätt att arbeta till 68 års ålder jämfört med dagens 67 år.

Att det införts förenklingar i föräldrapenningen som innebär bl.a. att en sambo, som inte är förälder, likställs med förälder.