Nyhetsbrev- Datainspektionen beslutar om sanktionsavgift avseende Nusvar AB

Datainspektionen har den 13 december meddelat en sanktionsavgift om 35 000 EUR mot Nusvar AB, för överträdelser av Dataskyddsförordningen och Kreditupplysningslagen. I det aktuella beslutet har Datainspektionen funnit att Nusvar AB varit underlagd att följa reglerna i Kreditupplysningslagen då information som publicerats hade kunnat ligga till grund för en kreditbedömning även om Bolaget inte själv tillhandahållit fullständiga kreditupplysningar.

I det bifogade nyhetsbrevet redogörs det närmare för Datainspektionens sanktionsbeslut.

NYHETSBREV – Datainspektionen beslutar om sanktionsavgift avseende webbsidan Mrkoll