Nyhetsbrev- Finansinspektionen har beslutat om ändringar av Finansinspektionens föreskrifter

Finansinspektionen har beslutat om ändringar av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ändringarna gäller för alla företag som förvaltar svenska värdepappersfonder och specialfonder och syftar till att effektivisera tillsynen, minska administrationen samt genomföra bestämmelser i EU-direktiv. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.