Offentlig upphandling – Ljus i ekonomiskt mörker!

I veckan har SCB i ett pressmeddelande (2022-09-14) redovisat en inflationstakt för augusti som stigit till 9,0 procent jämfört med augusti 2021. I augusti 2022 bedömde Konjunkturinstitutet att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Samtidigt rapporterar UC med flera att konkurserna bland svenska företag ökar med tvåsiffriga procentsatser. Allt detta kan komma att innebära kännbara ekonomiska konsekvenser för såväl fysiska som juridiska personer.

I vilken omfattning och takt världsekonomin fortsätter försämras och vad detta kommer att innebära är oförutsebart i nuläget. Ett sätt för näringsidkare att minska störningsrisken är då att öka fokus på affärer med den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är och förblir ekonomiskt stabilare än den privata sektorn. Tiderna påkallar för näringslivet att övervinna känslan av obehag inför ett ibland krångligt och stelbent inköpsförfarande.

Tre tunga anledningar till att göra affärer med offentlig sektor.

* Den offentliga sektorn är föga konjunkturkänslig

* Offentliga kontrakt har (normalt en inbyggd mekanism för prisjustering)

* Ni tar ingen kreditrisk – det offentliga går inte i konkurs

Om ni vill komma i gång med att börja lämna anbud och få leverera till offentlig sektor – hör av er till, Bo Thomaeus, Henrik Nilsson eller Isac Özcan på tel. 08-407 88 00 för ett förutsättningslöst samtal på telefon, eller ett möte över en kopp kaffe på vårt kontor på Kungsgatan 36 i Stockholm.


Bo Thomaeus
+46 (0)70-412 14 56
bo.thomaeus@wsa.se


Henrik Nilsson
+46 (0)72-723 11 00
henrik.nilsson@wsa.se


Isac Özcan
+46 (0)73-827 88 14
isac.ozcan@wsa.se