Preliminär rekonstruktionsplan för Starbreeze AB (publ), Starbreeze Studios AB, Starbreeze Publishing AB, Enterspace AB, Starbreeze Production AB, Enterspace International AB

Borgenärssammanträde har ägt rum den 21 december 2018 och preliminär rekonstruktionsplan finns nedan.

Starbreeze Preliminär rekonstruktionsplan 21 december

 

Starbreeze Preliminary Reconstruction Plan Dec 21