Care of Carl Holding AB säljer en majoritetspost i Care of Carl AB till Litorina

Wesslau Söderqvist har biträtt ägaren till Care of Carl AB vid försäljningen av 70 % av aktierna i bolaget till Litorina.

Care of Carl AB grundades 2010 och säljer herrkonfektion i premiumsegmentet online via webbplatsen www.careofcarl.com. Bolaget har sitt säte i Borås och omsätter ca 220 miljoner kronor med en årlig tillväxt om drygt 20 %. Grundare och ägare till 30 % av bolaget, Henning Källqvist, kommer att fortsätta som VD i bolaget.

Wesslau Söderqvist transaktionsteam leddes av Carolina Bergh och Peter Algar biträdda av Christian Bengtsson (M&A), Emelie Olsson (M&A) och Henning Albertsson (IP).