Rekonstruktionsplan Enterspace AB

Den 15 november 2019 har rekonstruktionsplanen avseende Enterspace AB distribuerats till bolagets fordringsägare via e-post.

För att ladda ned rekonstruktionsplanen, klicka på länken nedan.

Rekonstruktionsplan Enterspace AB

För att ladda ned bilagorna till rekonstruktionsplanen, klicka på länkarna nedan.

Bilagor till rekonstruktionsplanen