Restaurang Hanoi Quan (Huy Tien AB) i konkurs

Huy Tien AB försattes i konkurs den 24 juni 2020 av Lunds tingsrätt.

Bolaget har bedrivit restaurangverksamhet i förhyrda lokaler i centrala Helsingborg. Anbud infordras på rörelsen.

För att ta del av anbudsunderlag, vänligen ladda ner.

Anbudsunderlag

Försäljningsbedömning restaurang Hanoi Quan i kk – ANBUD