Sanktionsdirektivets tillämplighet vid brott mot licensavtal

Artikeln har publicerats i tidskriften ”Lov & Data” och är skriven av Carl Gleisner på Stockholmskontoret.