Stipendier att söka för doktorander i Stockholm

Dags att söka stipendier?  − Stiftelserna Infina och Independent har för avsikt att under år 2022 utbetala ett eller flera stipendier om totalt 85 000 kronor ur vardera stiftelse.

Stipendierna delas ut bland doktorander som bedriver forskning med anknytning till finansiella tjänster.

Är du doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm eller Stockholms Universitet? – Tveka inte att söka!

Mer information om stiftelserna finns i länken nedan.

Sista dagen att inkomma med ansökan är den 15 november 2022.

Välkommen med din ansökan!

Informationsblad Independent 2022 (svenska)
Ansökan Independent 2022 (svenska)
Ansokan-Independent-2022-svenska (fyll i)

Information Independent 2022 (english)
Application Independent 2022 (english

Informationsblad Infina 2022 (svenska)
Ansökan Infina 2022 (svenska)

Information Infina 2022 (english)
Application Infina 2022 (english)