Stort antal besökare på Wesslau Söderqvists frukostseminarium om hållbarhet och aktieägarengagemang

Fem jurister från Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Stockholm lämnade på ett välbesökt frukostseminarium råd om vilka frågor företagen bör prioritera nu när de nya reglerna om aktieägarengagemang står i antågande. Utöver detta presenterades de viktigaste nyheterna avseende hållbarhet och de nya EU-förordningarna på området.

Deltagarna vid seminariet ställde mycket frågor och var väldigt nöjda med presentationen vid diskussionerna efteråt. Vi vill även påminna alla deltagare samt övriga intressenter om att Wesslau Söderqvist minst en gång per halvår håller denna typ av seminarier så håll ögonen öppna efter nästa inbjudan.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har många års erfarenhet inom frågor inom kapitalmarknadsrätt och biträder många företag i sådana frågor. Vi tar tacksamt emot frågor dels avseende seminariets innehåll dels allmänt gällande frågor om aktieägarengagemang och hållbarhet. Mejla kristina.jonsson@wsa, caroline.olausson@wsa.se, isabella.markskog@wsa.se, mattias.ornulf@wsa.se eller johan.grenefalk@wsa.se eller ring oss på 08-408 88 00.