Tingsrätten beslutar att företagsrekonstruktionen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) ska upphöra

Företagsrekonstruktion i Oboya Horticulture Industries AB (publ) upphör

Tingsrätten fastställer det ackord som föreslagits i ackordsförhandlingen avseende Oboya Horticulture Industries AB (publ) och beslutar att företagsrekonstruktionen ska upphöra.

Oboya Horticulture Industries AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2017. Det är en internationell koncern som bedriver verksamhet inom produktion, distribution och försäljning av insatsvaror och tjänster till odlingsindustrin. Företaget är idag en global aktör och finns bl.a. i Sverige, Norge, Polen, Kina, Hong Kong och Kenya och har som mål att bli en världsledande totalleverantör av produkter och tjänster inom odlingsindustrin.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrås team bestod av Martin Bergander som rekonstruktör samt Peter AlgarOscar CreutzÅsa FrimanYvonne Eliasson m.fl.