Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Fort Knox Förvaring AB i samband med att det amerikanska läkemedelsbolaget Cambrian Bio investerar 270 miljoner kronor i life sciencebolaget Betagenon AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Betagenon AB:s majoritetsägare Fort Knox Förvaring AB som legal rådgivare i samband med att Betagenon AB upptagit ny finansiering från Cambrian Bio som därvid även förvärvade aktier i Betagenon AB från Fort Knox Förvaring AB. Efter genomförd transaktion kommer Cambrian Bio att vara ny majoritetsägare i Betagenon AB samtidigt som Fort Knox Förvaring AB och Betagenon AB:s grundare kommer att vara kvar som aktiva minoritetsägare i bolaget.

”Affären med Cambrian Bio skapar stora förutsättningar för vidareutveckling av Betagenons läkemedelssubstans till färdig medicin”, säger Martin Gunhaga, investeringsansvarig på Fort Knox Förvaring AB.

Betagenon utvecklar en läkemedelssubstans – O304, som nu i Cambrian Bios regi kommer att kallas ATX304 – som aktiverar enzymet AMPK, vilket ger effekter liknande de som ses vid fysisk träning och lågt kaloriintag. ”Vi hoppas att vår läkemedelssubstans därmed kommer kunna lindra och förhindra en rad ålders- och livsstilsrelaterade sjukdomar. Det finns inget motsvarande läkemedel på marknaden i dag – mekanismen är helt unik och vi är i världsledande position i detta område”, säger James Hall, vd för Betagenon AB.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg med biträde av advokat Nicolina Hallerby.

 

För mer information kontakta:

bild Andreas Nprdberg

Andreas Nordberg
andreas.nordberg@wsa.se
+ 46 70 584 71 18