Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Germ Invest AB vid överlåtelse av aktierna i Germ AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Germ Invest AB som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av aktierna i Germ AB till det noterade bolaget Bergman & Beving AB. Germ AB utvecklar och tillverkar utrustning för professionell och miljöanpassad hantering av smörjmedel och vätskor samt tillhandahåller produkter för olje-fett och kemikaliehantering till verkstäder och industrikunder.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

För mer information kontakta:
advokat Andreas Nordberg
e-post: andreas.nordberg@wsa.se
telefon: + 46 70 584 71 18