Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Kaj Johansson Gruppen AB vid överlåtelse av aktierna i Kaj Johansson Fastigheter AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Kaj Johansson Gruppen AB som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av aktierna i Kaj Johansson Fastigheter till Stena Metall AB. Kaj Johansson Fastigheter är ägare till en fastighet i Umeå om 66 087 kvm där kommersiell återvinningsverksamhet bedrivs.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

För mer information kontakta:

advokat Andreas Nordberg

e-post: andreas.nordberg@wsa.se

telefon: + 46 70 584 71 18