Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB vid förvärv av Svensk Uppdragsutbildning AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB som legal rådgivare i samband med förvärvet av samtliga aktier i Svenska Uppdragsutbildning AB som bedriver utbildningsverksamhet inom ett flertal olika områden i bygg- säkerhet- och fastighetsbranschen.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg med biträde från bl.a. Carl Gleisner och Jesper Fahlgren.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB vid förvärv av flera bolag verksamma i väst Sverige

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB som legal rådgivare i samband med förvärvet av samtliga aktier i Uddevalla Brandservice AB, Halmstads Brandservice AB och Melbäcks Brandservice AB. De förvärvade bolagen bedriver verksamhet bestående av utbildning och brandserviceverksamhet samt försäljning av varor och tjänster inom brandskydd

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg med biträde från bl.a. Carl Gleisner och Bo Thomaeus.

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB vid förvärv av Brandskydd & Utbildningskonsult JA AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt Presto Brandsäkerhet AB som legal rådgivare i samband med förvärvet av samtliga aktier i Brandskydd & Utbildningskonsult JA AB som bedriver brandteknisk försäljnings- och serviceverksamhet samt utbildningar inom bl.a. brandområdet.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

För mer information kontakta:

advokat Andreas Nordberg

e-post: andreas.nordberg@wsa.se

telefon: + 46 70 584 71 18