Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt vid försäljningen av Fiber och Elkraft i Norr AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljaren som legal rådgivare vid överlåtelsen av Fiber och Elkraft i Norr AB till Vinci Energies Nordic. Verksamheten består av projektering, installation och serviceuppdrag inom fiber- och elinstallationer i Norrbotten med huvudfokus på den lokala industri- och byggsektorn i Kiruna och Pajala.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg med biträde av bl.a. jur.kand. Monika Hultén.

För mer information kontakta:

Advokat Andreas Nordberg

E-post: andreas.nordberg@wsa.se

Telefon:  070-584 71 18