WSA biträder MedicaNatumin AB (publ) vid överlåtelse av verksamheten

Wesslau Söderqvist har varit legal rådgivare till MedicaNatumin vid överlåtelse av hela MedicaNatumins verksamhet till Humble Group AB (publ). Överlåtelsen har genomförts i anslutning till Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Wesslau Söderqvists transaktionsteam har bestått av Henrik Sjöman, Björn Lind, Evelina Stein Wareborn, Clara Herbertsson och Christian Ibrahim.

 


Henrik Sjöman
+46 70-518 91 55


Björn Lind
+46 73-020 65 68