WSA företräder Fagerhult vid förvärvet av IGuzzini Illuminazione S.p.A.

Det svenska börsbolaget AB Fagerhult (publ) har den 21 december 2018 träffat avtal om förvärv av 100% av aktierna i iGuzzini illuminazione S.p.A. med säte i Recanati, Italien samt dotterbolag (”iGuzzini”). Genom förvärvet skapas en av de största och ledande professionella belysningsaktörerna i Europa med en årsomsättning på över 8 000 MSEK. iGuzzini är ett globalt mycket välkänt och respekterat bolag med hög igenkänningsfaktor i föreskrivande led och bland ljusdesigners. iGuzzini grundades 1959 och bolaget designar, tillverkar och marknadsför professionella belysningslösningar för inom- och utomhus applikationsområden. Cirka 80% av iGuzzinis omsättning kommer från marknader utanför Italien med betydande försäljning på viktiga huvudmarknader i Europa samt en växande närvaro i Nordamerika. iGuzzini har 1 470 anställda och förväntas uppnå en omsättning om cirka MEUR 240 och en EBITDA-marginal om 14-15% för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2018.

Fagerhult förvärvar iGuzzini för 385 MEUR på kassa- och skuldfri basis (Enterprise value). 26 % av köpeskillingen betalas med nya Fagerhultaktier genom en apportemission till nuvarande aktieägare i iGuzzini (”Apportemissionen”) och 74 % betalas kontant genom nya och existerande kreditfaciliteter och en ny brygglånefacilitet.

Transaktionen är villkorad av bland annat sedvanliga konkurrensgodkännanden i Tyskland och Ryssland samt erforderliga beslut avseende Apportemissionen. Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet 2019.

WSA, genom Kristoffer Jacobsson och Björn Lind, har agerat huvudansvarig legal rådgivare till Fagerhult i Transaktionen i samarbete med Vinge och Hogan Lovells. Säljarna har företrätts av Fivelex Studio Legale och Hamilton Advokatbyrå.