WSA har biträtt AB Fagerhult (publ) vid förvärvet av iGuzzini illuminazione S.p.A

WSA har biträtt AB Fagerhult (publ) vid förvärvet av iGuzzini illuminazione S.p.A med tillhörande apportemission samt vid Fagerhults efterföljande företrädesemission

Förvärvet av iGuzzini illuminazione S.p.A

AB Fagerhult publ (”Fagerhult”) slutförde den 7 mars 2019 förvärvet av iGuzzini illuminazione S.p.A. (“iGuzzini”). Förvärvet av iGuzzini är Fagerhults största förvärv till dags dato och genom förvärvet skapas ett av de största och ledande professionella belysningsbolagen i Europa. Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis var 385 miljoner EUR.

Apportemissionen

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i Fagerhult den 7 februari 2019 beslutade styrelsen den 7 mars 2019 om en apportemission. Apportemissionen, som omfattade 11 244 805 nya aktier i Fagerhult var en del av köpeskillingen för Fagerhults förvärv av iGuzzini.

Företrädesemissionen

För att återbetala den brygglånefacilitet som Fagerhult upptog i samband med förvärvet av iGuzzini och för att ge Fagerhult finansiell flexibilitet för framtida strategiska initiativ beslutade styrelsen den 26 april 2019, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i Fagerhult den 7 februari 2019, att genomföra en företrädesemission om cirka 2 213 miljoner SEK. Den 28 maj 2019 meddelade Fagerhult att företrädesemissionen fulltecknats.

WSA, genom Kristoffer Jacobsson och Björn Lind, var huvudansvarig legal rådgivare tillsammans med Hogan Lovells i Milano, som lokal legal rådgivare, åt Fagerhult vid förvärvet av iGuzzini och vid apportemissionen. Legala rådgivare till säljarna var 5Lex Studio Legale, Milano, och Hamilton Advokatbyrå, Stockholm. Finansiell rådgivare till Fagerhult var Handelsbanken Capital Markets.

WSA, genom Henrik Sjöman, Evelina Stein och Mikaela Leion, var huvudansvarig legal rådgivare, tillsammans med Vinge vid Fagerhults företrädesemission. Finansiell rådgivare var Handelsbanken Capital Markets.