WSA har biträtt Hökerum Fastigheter AB vid förvärv av centrumfastighet i Huskvarna

Hökerum Fastigheter äger och förvaltar fastigheter i Borås, Jönköping, Huskvarna och Ulricehamn. De har förvärvat en centrumfastighet som utgör ett stort kvarter i centrala Huskvarna i Jönköpings kommun. Fastigheten har en total uthyrbar area om 32 000 kvadratmeter, fördelat på såväl hyresrättslägenheter som kommersiella lokaler.

WSA:s transaktionsteam har bestått av Michael Wiik och Julia Johansson.

          

Michael Wiik                    Julia Johansson
+46(0)702 30 29 35       +46(0)705 16 93 87
michael.wiik@wsa.se       julia.johansson@wsa.se