WSA har biträtt säljaren vid överlåtelsen av Porsche Center Umeå till Hedin Performance Cars AB

Bild andreas

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har biträtt säljaren som legal rådgivare i samband med överlåtelsen av Porsche Center Umeå till Hedin Performance Cars AB. Porsche Center Umeå etablerades 2013 och har agerat återförsäljare åt Porsche i norra Sverige. Överlåtelsen sker med tillträde den 1 september 2021 och har krävt godkännande av Konkurrensverket.

Advokatbyråns team har letts av advokat Andreas Nordberg.

För mer information kontakta:

Advokat Andreas Nordberg

E-post: andreas.nordberg@wsa.se

Telefon: + 46 70 584 71 18