WSA har biträtt vid sammanslagningen av Prefab i Tranemo AB och Tranemo G-Betong AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (WSA) har biträtt vid sammanslagningen av Prefab i Tranemo AB och Tranemo G-Betong AB, båda bolag verksamma inom betongbranschen. Det sammanslagna bolaget, med två jämnstora fabriker, får det nya namnet Tranemo Prefab AB.

Tranemo Prefab AB har ca. 140 anställda och beräknas omsätta omkring 200 miljoner kronor per år.

Wesslau Söderqvist transaktionsteam bestod av Carolina Bergh och Peter Algar med hjälp av Emelie Olsson (M&A) och Martin Bergander (Arbetsrätt).

 

      

Carolina Bergh                      Peter Algar
+46 (0)734 03 50 50            +46 (0)721 72 35 94
carolina.bergh@wsa.se          peter.algar@wsa.se