WSA Stockholm agerar som juridisk rådgivare för Starbreeze

Advisers

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå agerar som juridisk rådgivare för Starbreeze i samband med företrädesemissionen och företagets efterlevnad av omorganisationsplanen och sammansättningen. Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå agerar som juridisk rådgivare för Starbreeze i samband med företrädesemissionen.

För mer information vänligen läs mer på www.starbreeze.com