WSA har biträtt ägaren till Dataline i Borås AB vid försäljning av samtliga aktier i bolaget till Alimak Group AB (publ)

Dataline i Borås AB har gedigen erfarenhet av att utveckla innovativa och kostnads¬effektiva inbyggda system för styrning och optimering av hissapplikationer. Alimak Group AB (publ), som är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar, ser förvärvet som ett första steg mot att etablera en IoT-utvecklingshub i syfte att öka prestanda och funktionalitet för koncernens alla produkter och tjänster.

WSA:s transaktionsteam har bestått av Ulf Öjerklint, Peter Algar och Emelie Olsson.

          
Ulf Öjerklint                        Peter Algar                          Emelie Olsson
+46 (0)705 41 59 19           +46 (0)721 72 35 94          +46 (0)761 91 20 30
ulf.ojerklint@wsa.se            peter.algar@wsa.se            emelie.olsson@wsa.se