WSA:s samarbete med INKLAB i Borås

INKLAB i Borås

Som ett led i vårt långvariga samarbete med Borås INK (Inkubatorn i Borås) höll John Vleugels Antonson och Klara Sandrén nyligen ett seminarium med entreprenörerna på INK LAB och bidrog med tips och råd till deras startups. De pratade bland annat om varför det är bra att bedriva sin verksamhet i ett aktiebolag och vilka potentiella risker det finns med muntliga avtal.

Seminariet följs nu upp genom att John, Klara och Martin Bergander under de kommande veckorna ger deltagarna i INK LAB individuell coachning med fokus på de frågor som är relevanta för entreprenörernas verksamheter.

”Det är fantastiskt roligt att få träffa så många kreativa och drivna personer som vi får göra genom INK LAB. Vår förhoppning är att vi kan hjälpa deltagarna lite på vägen när de ska förverkliga sina spännande idéer.” säger John och Klara.”