Vi har gjort upp med gamla traditioner

Vi sätter din affär i centrum

På WSA har vi gjort upp med gamla idéer om hur advokatbyråer borde vara. För oss handlar inte kompetens om att begränsa sig till att enbart vara bäst inom traditionella rättsområden. För oss handlar det också om att skapa största möjliga affärsnytta för dig genom att ta ett helhetsgrepp om varje uppdrag.

Vi vet att bolag ständigt ställs inför nya utmaningar. Med en juridisk rådgivare som förstår dina villkor som näringsidkare, kan vi tillsammans ta vara på de utmaningarna för att utveckla bolaget i rätt riktning.

Med våra breda nätverk – globalt och över branschgränser – möter vi ditt bolags specifika behov. Omvärlden är i konstant förändring och för oss är inte det ett problem, utan något som vi drar nytta av.

Vi vill att du ska känna dig trygg i att våga ta möjligheter när de dyker upp. Kompetensen och ansvarstagandet som kommer med att vara en advokatbyrå gör att vi vågar mer. Vi driver frågor som gör skillnad för din affär.

Därför är vi också din självklara juridiska partner i det kreativa och ständigt föränderliga arbete som är att driva ett bolag. Med oss når du och ditt företag sin fulla potential.

Ett urval av våra kompetensområden

 • Arbetsrätt
 • Bank- och finansrätt
 • Bolagsrätt
 • Börsrätt
 • Dataskydd/GDPR
 • Energirätt
 • Fastighets- och hyresrätt
 • Företagsförvärv
 • Försäkrings- och ersättningsrätt
 • Immaterialrätt
 • IT & Telekom
 • Kommersiell avtalsrätt
 • Konkurrensrätt
 • Kredit- och exekutionsrätt
 • Miljörätt
 • Obeståndsrätt
 • Offentlig rätt
 • Process- och skiljemannarätt
 • Upphandling
 • Värdepappersrätt

Vår historia – två byråer blev en

WSA – med firmanamnet Wesslau Söderqvist Advokatbyrå – har en lång och stabil historia i ryggen och kom till genom sammanslagningen av byråerna Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist.

Gärde Wesslau var sedan starten på 1950-talet en av de ledande advokatbyråerna i Sverige. Med direktkontakt till alla handelskammare i Europa – något unikt på den tiden – och ett stort internationellt kontaktnät blev Gärde Wesslau ett självklart val för svenska företag som ville expandera utomlands och för utländska företag som ville etablera sig i Sverige.

Sedan 1980-talet har Hökerberg & Söderqvist satt kundens affärsnytta i fokus och arbetat under devisen att göra det omöjliga möjligt. De utgick från ett kreativt och innovativt arbetssätt i syfte att nå målet att erbjuda kunden bästa möjliga lösning för just deras situation, vilket visade sig mycket framgångsrikt. Byrån gjorde sig känd för att hantera högprofilerade ärenden inom den finansiella sektorn och obestånd – ärenden som oftast resten av marknaden strax innan hade dömt ut.

2016 gick Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist samman och blev Wesslau Söderqvist Advokatbyrå – WSA. Med det bästa från vardera byrå är erbjudandet tydligt: totalt affärsfokus som tar företag till nästa nivå, oavsett om det är på hemmaplan eller internationellt.