WSA arbetar aktivt med policyfrågor

Information om personuppgiftsbehandling

Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas? En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan…

Läs mer

DAC 6 – EU direktiv om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

Rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018, nedan DAC 6, är ett EU-direktiv som ålägger rådgivare en skyldighet att lämna uppgifter till relevant skattemyndighet om sina klienters gränsöverskridande…

Läs mer

Konsumenttvist

Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Med konsument avses…

Läs mer

Miljöpolicy

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå tillhandahåller såväl nationella som internationella företag och organisationer juridiskt biträde inom affärsjuridiska ämnesområden. Samtliga kontor arbetar efter en gemensam miljöpolicy.

Läs mer

Uppdragsvillkor

1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Wesslau Söderqvist Advokatbyrå tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla Er en tjänst accepterar Ni dessa…

Läs mer