Vårt nätverk

Mackrell International

Mackrell International grundades 1987 och består idag av ett 90-tal advokatbyråer med mer än 140 kontor i 60 länder runt om i världen.

Läs mer

TELFA

Wesslau Söderqvist tillhör nätverket The Trans European Law Firms Alliance (TELFA) som består av mer än 700 advokater runt om i Europa.

Läs mer

IAC

International Attorneys´Club, IAC, är ett av de nätverk av advokatbyråer som Wesslau Söderqvist är medlem av.

Läs mer

Vi är båda lokala och globala

Vår kompetens i kombination med vårt nätverk gör att vi alltid kan ta ett helhetsgrepp på din affär.

Vårt nätverk kompletterar oss

Vi kan mycket om mycket på WSA. Vi vet samtidigt att det bästa stödet ibland finns utanför byrån. Därför har vi ett brett nätverk med andra kompetenser som kompletterar oss.

I dag präglas samhället av ökad specialisering, vilket leder till mer komplexa beslutsprocesser och större behov av omvärldsanalys. För att fatta rätt affärsbeslut för just ditt företag behöver du därför en partner som kan stötta dig i betydligt fler frågor än vad den traditionella advokatbyrån kan – oavsett bransch och oavsett om det gäller företagsvärdering, skatt, redovisning, organisationsfrågor, media, finansiering eller riskanalys. Vår kompetens i kombination med vårt nätverk gör att vi alltid kan ta ett helhetsgrepp på din affär.

Många av våra samarbetspartners finns och verkar globalt. Vi är dessutom medlemmar i två internationella advokatnätverk – Mackrell International som består av ett 90-tal advokatbyråer i över 60 länder med mer än 5 000 advokater, och The Trans European Law Firms Alliance (TELFA) som bygger på tanken att lokala regelverk och kulturella skillnader spelar stor roll när företag etableras på nya marknader. TELFA samarbetar också med det amerikanska nätverket USLAW och ett antal partners i Nord- och Latinamerika, Asien och Afrika. På det lokala planet är vi starkt involverade i näringslivet, bland annat genom medlemskap i olika företagarföreningar. På så vis har vi även kunskap om vad som sker i just ditt företags närområde.

Med vår kompetens och erfarenhet på WSA – i kombination med våra nätverks kompetenser och erfarenheter – kan du som kund alltid förvänta dig högkvalitativ rådgivning såväl lokalt i Sverige som globalt över hela världen.