Vi har gjort upp med gamla traditioner

Hitta rätt kontakt hos WSA


Våra affärsområden gör att vi kan sätta din affär i centrum

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Miljö, energi och fastighet

Miljö-, energi- och fastighets-frågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. WSA bistår företag, organisationer och offentliga organ inom alla frågor som kan dyka upp och ger er strategiska råd.

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.


Nyheter

17 november 2022

Hög tid att se över uppdragsavtal om molntjänster

Innan årsskiftet ska finansiella institut ha granskat och ändrat befintliga uppdragsavtal om molntjänster för att se till att avtalen är i linje med gällande riktlinjer från ESMA och EIOPA. Finansinspektionen…

12 oktober 2022

Har du personligt ansvar för aktiebolagets skulder?

Aktiebolagsformen har flera fördelar, där den kanske främsta är minskad risk för bolagets ägare. Utgångspunkten är att bolagets företrädare inte ansvarar för bolagets skulder – men det finns undantag som…

19 september 2022

Offentlig upphandling – Ljus i ekonomiskt mörker!

I veckan har SCB i ett pressmeddelande (2022-09-14) redovisat en inflationstakt för augusti som stigit till 9,0 procent jämfört med augusti 2021. I augusti 2022 bedömde Konjunkturinstitutet att svensk ekonomi…

Våra jurister driver frågor som gör skillnad för din affär

Våra medarbetare

Vi har kontor i Stockholm, Borås, Jönköping, Umeå, Helsingborg, Malmö, Nässjö och Göteborg

Hör av dig till oss