Rådgivning på dina villkor

Vår smidiga visselblåsartjänst möter samtliga lagkrav, GDPR och EU-direktiv

Läs mer

Våra affärsområden gör att vi kan sätta din affär i centrum

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Miljö, energi och fastighet

Miljö-, energi- och fastighets-frågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. WSA bistår företag, organisationer och offentliga organ inom alla frågor som kan dyka upp och ger er strategiska råd.

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.


Nyheter

29 maj 2024

Konkursanbud – L&S Assistans AB

L&S Assistans AB försattes i konkurs vid Umeå tingsrätt den 20 maj 2024. Bolaget har bedrivit omsorgsverksamhet inom personlig assistans med 236 anställda runt om i Sverige. Vid tidpunkten för…

27 maj 2024

Vägen till mer effektiva och förutsägbara miljörättsprocesser

Effektiva och förutsägbara miljötillståndsprocesser har pekats ut som en förutsättning för att öka takten på den gröna omställningen och för att underlätta samt öka klimat- och miljöförbättrande investeringar för företag.…

22 maj 2024

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Regeringen har föreslagit nya regler för att kunna genomföra det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Förslagen innebär nya krav på företagens hållbarhetsrapportering. Corporate Sustainability Reporting Directive handlar om…

Våra jurister driver frågor som gör skillnad för din affär

Våra medarbetare

Vi har kontor i Stockholm, Borås, Jönköping, Umeå, Helsingborg, Nässjö och Göteborg

Hör av dig till oss