Vi har gjort upp med gamla traditioner

Hitta rätt kontakt hos WSA


Våra affärsområden gör att vi kan sätta din affär i centrum

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Miljö, energi och fastighet

Miljö-, energi- och fastighets-frågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. WSA bistår företag, organisationer och offentliga organ inom alla frågor som kan dyka upp och ger er strategiska råd.

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.


Nyheter

10 maj 2022

WSA biträder MedicaNatumin AB (publ) vid överlåtelse av verksamheten

Wesslau Söderqvist har varit legal rådgivare till MedicaNatumin vid överlåtelse av hela MedicaNatumins verksamhet till Humble Group AB (publ). Överlåtelsen har genomförts i anslutning till Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Wesslau…

31 mars 2022

Konkursanbud: Restaurang Pub Norrbro

M & T Consulting (enskild firma) försattes i konkurs vid Helsingborgs tingsrätt den 6 oktober 2021. M & T Consulting bedrev restaurangverksamhet på Norrbroplatsen i Helsingborg. För konkursboets räkning infordras…

17 februari 2022

Ny påtalandeskyldighet för anbudsgivare

Uppgift om takvolym – enkelt uttryckt vilket värde den aktuella upphandlingen maximalt omfattar – har varit omdebatterad sedan EU-domstolens dom i CoopService. Genom domen i Simonsen & Weel besvarades många…

Våra jurister driver frågor som gör skillnad för din affär

Våra medarbetare

Vi har kontor i Stockholm, Borås, Jönköping, Umeå, Helsingborg, Malmö, Nässjö och Göteborg

Hör av dig till oss