Rådgivning på dina villkor

Vår smidiga visselblåsartjänst möter samtliga lagkrav, GDPR och EU-direktiv

Läs mer

Våra affärsområden gör att vi kan sätta din affär i centrum

Corporate & enterprise

Målstyrning via Corporate & enterprise innebär ett strategiskt helhetsgrepp på din verksamhet och de frågor som är aktuella för stunden. Tillsammans maximerar vi din affärsnytta.

Företagsförvärv

Med företagsförvärv kan du snabbt växla upp när organisk tillväxt tar för lång tid. WSA förstår hela din affär och kan därför hjälpa dig med alla typer av ägarförändringar i bolaget. Så kan du fokusera på verksamheten.

Human Resources

Vi vet att dina medarbetare är din viktigaste tillgång. Med oss som HR-partner får du kvalificerat stöd i alla personalfrågor som oundvikligen kommer att dyka upp.

Kapitalmarknad

Vi har länge varit specialiserade inom finansfrågor. Det i kombination med vårt fokus på din affärsnytta gör att vi på bästa sätt möter dina behov på kapitalmarknaden.

Kredit & obestånd

WSA har erfarenhet av flera av Sveriges största obeståndsärenden genom tiderna. Den kompetensen tar vi med oss i alla kredit- och obeståndsfrågor som dyker upp i din verksamhet.

Miljö, energi och fastighet

Miljö-, energi- och fastighets-frågor växer i betydelse, omfattning och komplexitet. WSA bistår företag, organisationer och offentliga organ inom alla frågor som kan dyka upp och ger er strategiska råd.

Offentliga affärer

Vi kan offentliga affärer. Med oss som partner får du därför lite mer – vi förstår drivkrafterna och hur dessa påverkar din organisations möjligheter.


Nyheter

22 maj 2024

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Regeringen har föreslagit nya regler för att kunna genomföra det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Förslagen innebär nya krav på företagens hållbarhetsrapportering. Corporate Sustainability Reporting Directive handlar om…

30 april 2024

Nyhetsbrev – avsättning för potentiellt skadestånd och olaglig vinstutdelning

Potentiella skadestånd kan påverka en vinstutdelnings lovlighet. I ett rättsfall från Högsta domstolen (HD T 8042-21) gick ett bolag i konkurs där konkursförvaltningen uppmärksammade vinstutdelningar som hade genomförts av bolaget…

18 april 2024

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Marathon Software AB

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Marathon Software i samband med att Marathon Software blir ny huvudägare i fintechbolaget Keeros AB och därigenom etablerar ett nytt affärsområde med…

Våra jurister driver frågor som gör skillnad för din affär

Våra medarbetare

Vi har kontor i Stockholm, Borås, Jönköping, Umeå, Helsingborg, Nässjö och Göteborg

Hör av dig till oss