Ägarna till OCS Overhead Conveyor System AB säljer en majoritetspost till Axel Johnson International Aktiebolag

Wesslau Söderqvist har biträtt ägarna till OCS Overhead Conveyor System AB vid försäljningen av majoriteten av aktierna i bolaget till Axel Johnson International Aktiebolag.

OCS Overhead Conveyor System AB grundades 1993 och bedriver verksamhet i Sverige, UK, Frankrike och Kina. Bolaget, med säte i Borås, säljer conveyor-system till primärt fordonsindustrin och flygplansindustrin och omsätter ca. 100 mkr årligen. Ägarna har beslutat att ingå ett samarbete med Axel Johnson International Aktiebolag vilka förvärvar en majoritetspost i OCS Overhead Conveyor System AB. Axel Johnson International Aktiebolag omsatte 2017 ca. 7,5 miljarder kronor och utgör en del av Axel Johnson-koncernen.

Wesslau Söderqvist transaktionsteam leddes av Carolina Bergh och Peter Algar biträdda av Christian Bengtsson (M&A), Emelie Olsson (M&A) och Michael Wiik (Fastighet- & Hyresrätt).