Att tänka på vid influencer marketing

Att tänka på vid influencer marketing

Med influencer marketing kan företag nå ut bredare i sin marknadsföring. Men vad behöver ni tänka på när det är dags att anlita en influencer och vilka frågor bör ni ställa er för att allt ska bli korrekt?

På senare år har det blivit alltmer vanligt att även mindre företag provar på så kallad influencer marketing eller influencermarknadsföring. Influencers, ”content creators” eller kreatörer är personer som är aktiva på sociala medier och vars arbete går ut på att göra inlägg i sina sociala kanaler, ofta finansierade av olika företag. Inläggen består i regel av bild och text eller videoklipp som framhäver den valda produkten, tjänsten eller företaget. Tidigare var influencer marketing förbehållen större bolag och större profiler, men i takt med att antalet influencers har blivit fler har det också blivit billigare att använde den här typen av marknadsföring – givetvis beroende på den aktuella influencerns antal följare, bland annat.

Dags för influencer marketing?

Som rådgivare och ombud upplever vi att många företagare i dag är nyfikna på att testa influencer marketing. En ökande trend är även att många influencers ser sin egen satsning som kommersiell och vill tjäna pengar på sin närvaro. Det har lett till att influencers allt oftare själva tar kontakt med företag och erbjuder sina tjänster.

Att anlita en person med en profil och närvaro på sociala medier, för att marknadsföra ert företag och era produkter eller tjänster, kan ge goda resultat. Men det kan också få stora negativa konsekvenser om ni inte ser till att allt blir rätt från början.

Att skriva avtal med influencers

Oavsett bransch och omfattning är det viktigt för båda parter att reglera samarbetet. Eftersom parterna kommer från olika branscher, med varierande erfarenhet av marknadsföring och om vad som är brukligt på marknaden, kan det lätt uppstå missförstånd. Därför är det viktigt att ni har några olika saker i åtanke inför ett samarbete och tecknande av avtal med en influencer.

Vem är avtalspart?

Det är inte ovanligt att influencers bedriver sin verksamhet genom aktiebolag och därmed gärna vill att deras bolag är part i avtalet. Att låta ett bolag vara avtalspart i stället för den fysiska personen har fördelar främst för influencern, eftersom denne därigenom som huvudregel undgår personligt ansvar. Tänk på att se till att influencern åtminstone åtar sig att vara den som utför marknadsföringen personligen.

Vad ska utföras?

Beroende på vilken närvaro influencern har i sina kanaler bör parterna komma överens om omfattningen av marknadsföringen som influencern ska utföra. Detta kan regleras i detalj och parterna kan komma överens om ett visst antal inlägg på respektive social kanal – exempelvis Instagram, Facebook, Tiktok eller Youtube – där produkten, tjänsten eller företaget omnämns eller visas ett visst antal gånger. I detta sammanhang är det viktigt att ni som anlitande bolag är tydliga med vilket varumärke eller vilken produkt som ska synas. Om influencern har flera olika konton inom samma sociala mediekanal, bör ni även komma överens om genom vilket eller vilka konton som marknadsföringen ska ske.

Vilka rättigheter gäller?

Vem har rätt till inläggen, vem får sprida dem och i övrigt besluta om dem? Frågan om vem som äger rättigheterna i samarbetet är en fallgrop som ofta leder till diskussion i efterhand om det inte regleras tydligt i avtalet. Det anlitande bolaget vill vanligtvis själva kunna använda influencerns inlägg i sina egna kanaler, exempelvis genom inbäddade länkar på sin hemsida, medan en influencer kan vilja begränsa detta. En influencer som bygger upp sitt eget varumärke, har visserligen ofta inget emot att deras alster sprids ytterligare men det kan finnas ett intresse att tidsbegränsa sådan användning. Vanligtvis löser parterna detta genom att ni som anlitande bolag erhåller en licens som anger förutsättningarna för att använda det material som influencern producerar.

Hur fungerar ersättningen?

Detta är en avtalspunkt som parterna, till skillnad från ovan, vanligtvis ägnar en del tid åt att förhandla. Ersättningen varierar mycket i omfattning mellan olika avtal och det är naturligt att en influencer med många följare i sina sociala kanaler erhåller högre ersättning än en influencer med få följare, trots att arbetsinsatsen ofta är densamma. Ersättningen kan utgöras av allt från gratis produkter till ett fast pris eller procentavtal på antalet sålda produkter som köps, exempelvis genom en kampanjkod som är kopplad till influencerns aktivitet.


Kontakta Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Ovanstående fallgropar är endast ett axplock av det som ni behöver tänka på vid ingående av ett avtal om influencer marketing. Även om samarbetet är av mindre omfattning är det viktigt att det regleras, även om ett större samarbete leder till större konsekvenser om något går fel.

Om ni behöver hjälp med att skriva och förhandla influenceravtal är ni välkomna att kontakta oss på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. Vi har erfarenhet av att företräda såväl er som anlitande bolag och även influencers.


Sebastian Thelén
+46 (0)73-719 48 91
sebastian.thelen@wsa.se


Anna Asp
+46 (0)73-561 49 24
anna.asp@wsa.se


Henning Albertsson
+46 (0)70-257 63 66
henning.albertsson@wsa.se


Patricia Jonsell
+46 (0)76-626 29 95
patricia.jonsell@wsa.se