BATRA FOOD AB i konkurs

Batra Food AB försattes i konkurs den 13 mars 2020 av Helsingborgs tingsrätt.

Bolaget har bedrivit bageri- och caféverksamhet i förhyrda lokaler i Helsingborg. Anbud infordras i första hand på rörelsen. Anbud kan också lämnas enbart på inventarier.

För att ta del av anbudsunderlag inklusive bilagor, vänligen ladda ner.