Detta borde du tänka på om ditt bolag är på väg att gå i konkurs

Många bolag är idag i en svår ekonomisk situation. Effekterna av högre räntor, elpriser, livsmedelspriser, råvarukostnader och skatteanstånd som går ut märks av.

WSA har den 5 september 2023 publicerat en artikel om “konkursvågen – så är du förberedd” som bland annat exemplifierar tecken på obestånd i det egna bolaget samt hos kunder och leverantörer. Ett bolag som inte längre kan betala sina skulder är på obestånd om den ekonomiska situationen inte är tillfällig. En konkurs kan antingen inledas genom en egen ansökan eller en ansökan från en fordringsägare. Ansökan görs till tingsrätten som prövar ansökan och utser en konkursförvaltare. Det finns möjlighet att be om en specifik konkursförvaltare.

Det första som en företrädare för ett bolag som kämpar ekonomiskt bör fråga sig är om bolaget är på obestånd. Om bolaget inte är på obestånd – men bolagets verksamhet ska upphöra – finns det andra alternativ för avveckling så som likvidation. Denna artikel utgår från att konkurs är det tänkta utfallet. Nedan följer vanligt förekommande frågeställningar.

Bolagets egendom och annan egendom
När en konkursförvaltare utsetts av tingsrätten är du som ställföreträdare enligt lag skyldig att lämna upplysningar till konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren ska bland annat besluta om hur bolagets verksamhet ska avvecklas. Konkursförvaltaren kommer att efterfråga förteckningar över egendomen eller bilder på egendomen. Det gäller exempelvis tillgångar som varulager, inventarier, kundfordringar och finansiella tillgångar.

Egendom som bolaget inte äger men exempelvis leasad eller hyrd, ska i många fall efter konkursbeslutet lämnas tillbaka till den som äger egendomen. Det kan dock finnas övervärde i egendomen. Konkursförvaltaren vill därför, innan återlämning sker, få reda på vilken egendom som tillhör annan och få tillgång till avtal för egendomen.

Anställda
Har bolaget anställda kan de anställda ha rätt till lönegaranti. Konkursförvaltaren beslutar om huruvida lönegaranti ska beviljas för de anställda och till vilka belopp. För att underlätta arbetet bör uppgifter till de anställda, lönespecifikationer, semestersaldo och historiska lönekörningar finnas tillgängliga.

Bokföring
Bolag är skyldiga att föra löpande bokföring, lämna in årsredovisning och upprätta deklarationer, även om verksamheten har upphört. Vid en konkurs ska konkursförvaltaren omhänderta bolagets bokföring för de sju senaste räkenskapsåren. Konkursförvaltaren ska omhänderta all bokföring såväl fysiska underlag som digitala.

Borgensåtaganden
Om bolaget har tecknat ett lån från en långivare förekommer det att långivaren har ett krav om att företrädaren för bolaget ska teckna borgen för bolagets lån. Borgensåtagandet upphör inte vid konkurs. Långivaren kan vid en konkurs uppmana den som tecknat borgen (borgensmannen) att betala skulden. Långivaren behöver inte invänta besked om utdelning i konkursen. Om du i egenskap av borgensman betalat skulden eller en del av skulden träder du in i långivarens ställe i konkursen motsvarande vad du betalat.

Det kan konstateras att det finns mycket att tänka på inför en stundande konkurs. Det kan därför vara till hjälp att ta kontakt med vårt obeståndsteam för rådgivning. Det finns även möjlighet att föreslå en av våra konkursförvaltare i ditt bolags ansökan om konkurs efter kontakt med den tilltänkta konkursförvaltaren. Om ni har frågor om konkurser eller allmänt inom obeståndsrätten, tveka inte att höra av er till oss på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Kontaktuppgifter till vårt obeståndsteam hittar du via länken här: Medarbetare – WSA