Energi och miljö i fokus på WSA i Göteborg

Energimarknaden förändras vilket betyder nya juridiska utmaningar. Wesslau Söderqvist Advokatbyrå – WSA LAW – etablerar nu nytt kontor i Göteborg med fokus på energifrågor. Seniora experter har rekryterats för att kunna bistå i alla typer av ärenden inom energisektorn.

Nu öppnar WSA LAW kontor i Göteborg. Invigningen är i mars men verksamheten är redan igång och bedrivs nationellt. Susanne Berens Olsson, affärsområdesansvarig för energiområdet:

– Energiomställningen berör alla och är viktig för vår framtid. WSA LAW har erfarenhet av att bistå energibolag men också leverantörer, fastighetsägare och andra intressenter i både energiomställningen och i det dagliga arbetet.

Susanne Berens Olsson har lång erfarenhet med sig från rollen som chefsjurist på Göteborg Energi, en koncern med omfattande verksamhet inom energiområdet. Hon har också haft flera styrelseuppdrag i energibolag.

– Idag räcker det inte med att vara en duktig jurist. Man måste förstå affären och branschens komplexitet. Inte minst vid framtagande av nya affärsmodeller, transaktioner eller samarbetsprojekt.

WSA LAW har senior kompetens inom miljörätt och entreprenadrätt och kan bistå i tillståndsfrågor och när nya anläggningar byggs. För säkerställande av markrättigheter för infrastruktur har WSA LAW fastighetsrättslig expertis. WSA LAW har också erfarenhet av rådgivning inom säkerhetsskydd, NIS och GDPR samt upphandling inom försörjningssektorn. Många aktörer är offentligt ägda och byrån har kunskap om vad ägandet innebär juridiskt. WSA LAW bistår också i etikutredningar.

– WSA LAW har skapat ett lag som tillsammans har den expertis som krävs för att hitta både innovativa och pragmatiska lösningar för klienten. Flera av oss kommer från branschen och vet att man måste ha modet att våga lämna konkreta råd som tar hänsyn till både juridik och affärsmässighet.

 

Klicka på länken för att ta del av artikeln.

http://energi.businesstories.se/wsa-law-vaxer/