Fastställt ackord för Starbreeze AB, Starbreeze Production AB, Starbreeze Studios AB och Starbreeze Publishing AB

Borgenärerna i Starbreeze AB, Starbreeze Production AB, Starbreeze Studios AB, Starbreeze Publishing AB har vid ackordsförhandlingen den 6 december i Stockholms tingsrätt godkänt den föreslagna ackordsuppgörelsen. Tingsrätten beslutade i enlighet med detta att fastställa ackordet. Då skäl för tillsynsman föreligger förordnar tingsrätten Advokat Lars Söderqvist som tillsynsman enligt 3 kap. 26 § lag om företagsrekonstruktion (1996:764).

För att ladda ned den presentation av ackordsförslaget som visades under ackordsförhandlingen, vänligen klicka på länken nedan.

Stockholms TR Ä 16572-18 Beslut under rättegång 2019-12-06