Höganäs Saluhall AB i konkurs

Höganäs Saluhall AB försattes i konkurs den 14 januari 2021 av Helsingborgs tingsrätt.

Bolaget har bedrivit saluhall, café– och restaurangverksamhet i Magasin 36 i Höganäs. För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen alternativt egendomen.

Anbudsunderlag

Inventarielista

Varulager

Varulager 2