Konkursanbud – L&S Assistans AB

L&S Assistans AB försattes i konkurs vid Umeå tingsrätt den 20 maj 2024.
Bolaget har bedrivit omsorgsverksamhet inom personlig assistans med 236 anställda runt om i Sverige. Vid tidpunkten för konkursen hade bolaget 27 kunder som var beviljade stöd via Socialförsäkringsbalken (2010:110) eller Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. För dessa kunder hade bolaget 225 anställda personliga assistenter.
Bolaget hade fem anställda tjänstemän samt var sex personer anställda som jourpersonal. Kunderna är bosatta runt om i Sverige och är fördelade på sammanlagt 14 kommuner.

Verksamheten bedrivs för närvarande vidare av L&S Assistans AB:s konkursbo.

Konkursförvaltaren får härmed begära in anbud på hela eller delar av konkursbolagets rörelse bestående av bl.a. konkursbolagets inventarier.

Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren advokat Andreas Nordberg tillhanda senast den 5 juni 2024.

För att ta del av anbudsunderlaget förutsätts att intressenten undertecknat ett separat sekretessåtagande.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att avbryta anbudsförfarandet innan anbudstidens utgång.
För ytterligare information eller för begäran av anbudsunderlag var god kontakta biträdande jurist Carl Nyrén på telefon nr 010- 179 78 00 eller via e-post: carl.nyren@wsa.se.

 

För mer information kontakta:

Carl Nyrén
+46 (0)76-677 67 78
carl.nyren@wsa.se

 

bild Andreas Nordberg

Andreas Nordberg
+ 46 70 584 71 18
andreas.nordberg@wsa.se