Camilla Andersson - Ekonomiansvarig, Borås, Göteborg

UTBILDNING

Ekonomiutbildning, Högskolan Borås / Göteborgs Universitet

SPRÅK

Svenska och engelska