Camilla Andersson - Ekonomiansvarig, Borås, Göteborg

”På WSA känner jag mig delaktig. Det är stimulerande att ha eget ansvar och roligt med den variation som det innebär att både jobba med byråns ekonomi samt till viss del vara delaktig i konkurshanteringen.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & obestånd

UTBILDNING

Kurser på Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet.

SPRÅK

Svenska och engelska.