Lena Tidstrand - Kontorsansvarig , Jönköping

”Mitt WSA är en arbetsplats som har viljan och förmågan att våga förändring vilket ger mig som medarbetare förutsättning för utveckling och glädje. Något jag är helt säker på också är positivt för våra klienter.”

UTBILDNING

Dipl. Personalstrateg
Dipl. Marknadsekonom

SPRÅK

Svenska och engelska

Här hittar du Lena Tidstrand på LinkedIn