Yvonne Eliasson - Juristassistent, Jönköping

”På WSA har jag utvecklats genom att få arbeta självständigt med eget ansvar för mina arbetsuppgifter. Att komma med idéer och förslag på lösningar är inte heller svårt eftersom det är högt i tak.”

AFFÄRSOMRÅDEN

Kredit & obestånd

SPRÅK

Svenska och engelska